DailyCrypto

Νεα και ειδησεις για τα κρυπτονομισματα


Στις 26 Απριλίου το ίδρυμα Optimism παρουσίασε το Optimism Collective, μαζί με την ανακοίνωση της διανομής του token τους. Το governance token του Optimism, το OP, θα έχει ένα πρώτο airdrop που θα αποτελείται από το 5% της συνολικής προσφοράς και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν μελλοντικά airdrops για ένα επιπλέον 14% της προσφοράς. Υπολογίζεται ότι μεταξύ του πρώτου airdrop, του Ecosystem Fund και του Retroactive Public Good Funding, περίπου το 32,5% της συνολικής προσφοράς θα είναι διαθέσιμο στην αγορά με το δημόσιο token release.

Αυτό το άρθρο επιδιώκει να αναλύσει το πιθανό μέλλον του δικτύου του Optimism και την αποτίμησή του εν μέσω της τιμής κυκλοφορίας του OP, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα συνολική κλειδωμένη αξία του Optimism (TVL), τα τέλη που δημιουργούνται και τις ημερήσιες συναλλαγές του δικτύου.

Το τρέχον TVL (Total Value Locked / Συνολική Κλειδωμένη Αξία) του Optimism ανέρχεται στα 492,8 εκατομμύρια δολάρια. Με το OP που αναμένεται να μπορεί κάποιος να το λάβει το δεύτερο τρίμηνο του 2022, περισσότερες από 250.000 διευθύνσεις θα είναι κατάλληλες για να λάβουν το OP token του πρώτου airdrop. Αυτή η δραστηριότητα συν ο κύριος στόχος της καμπάνιας των κινήτρων θα είναι η προσέλκυση ρευστότητας και η προώθηση του TVL του δικτύου σε νέα υψηλά.

Εκτιμήσεις για το TVL του Optimism

Το Boba Network και το Metis Andromeda είναι δύο ανταγωνιστικές layer 2 αλυσίδες του Ethereum που χρησιμοποιούν την rollup τεχνολογία. Και οι δύο αλυσίδες αυτές έχουν ήδη κυκλοφορήσει τα governance token τους και ως αποτέλεσμα είχαν σημαντική αύξηση στο TVL τους.

Όπως παρατηρήθηκε στο παραπάνω γράφημα, το Boba Networks κυκλοφόρησε το governance token του, το Boba, μέσω airdrop στους κατόχους των OMG, το οποίο αποφασίστηκε σε ένα snapshot που έλαβε χώρα στις 12 Νοεμβρίου 2021. Από τότε το TVL του Boba αυξήθηκε 1.070% σε αυτό που σήμερα είναι 59,2$ εκατομμύριο. Μια παρόμοια ιστορία συνέβη με το Metis Andromeda όταν κατάφεραν να εκκινήσουν τη ρευστότητα στην αλυσίδα με την κυκλοφορία των DAC (Decentralized Autonomous Corporation), το TVL τους αυξήθηκε 9900% στα σημερινά $164,7 εκατομμύρια.

Λαμβάνοντας αυτά τα δύο διαφορετικά σενάρια ως παράδειγμα για το πιθανό αποτέλεσμα του TVL του Optimism μετά την κυκλοφορία του OP, τοποθετείται το TVL μεταξύ των 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην περίπτωση του Boba και 52,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων όσον αφορά το παράδειγμα του Metis. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε το γεγονός ότι και οι δύο αυτές αλυσίδες είχαν πολύ χαμηλούς αριθμούς ρευστότητας πριν από την έναρξη τους, με αποτέλεσμα να αυξηθούν σημαντικά τα ποσοστά.

Παρόμοια σενάρια συνέβησαν με τα EVM sidechains. Η κύρια διαφορά τους ήταν ότι εφόσον τα token τους ήταν ήδη δημόσια και διαθέσιμα, ο τρόπος για τα sidechains να εκκινήσουν τη ρευστότητα ήταν να προσφέρουν κίνητρα για το liquidity mining. Στο παρακάτω διάγραμμα μπορεί να δει κανείς μια ιστορική σύγκριση μεταξύ των 3 κορυφαίων πλευρικών αλυσίδων Ethereum.

Παρά τις ομοιότητές τους, τα sidechains και οι layer 2 λύσεις δεν είναι το ίδιο. Λόγω της έλλειψης ιστορικών δεδομένων σχετικά με τα token airdrops και τις προσφορές κινήτρων στα οικοσυστήματα του layer 2, οι συγκρίσεις τους φέρνουν σχετικά δεδομένα. Σε αυτήν την περίπτωση, τα Polygon, Fantom και Avalanche κατάφεραν να αυξήσουν το TVL τους από την αρχή του προγράμματος κινήτρων τους στο τρέχον σε 2.762%, 629% και 6.402% αντίστοιχα. Χρησιμοποιώντας αυτούς τους αριθμούς για να αναπαραστήσουμε τα διαφορετικά σενάρια στην περίπτωση του Optimism, το TVL ανέρχεται σε 14,5 δισεκατομμύρια δολάρια για το Polygon, 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια για το Fantom και 33,6 δισεκατομμύρια δολάρια για το Avalanche.

Και πάλι, αυτές οι προβλέψεις πιθανότατα υπερεκτιμούν την ανάπτυξη που θα βιώσει το Optimism μετά την κυκλοφορία του OP, καθώς έχει ήδη σημαντικά υψηλότερο TVL από αυτά τα δίκτυα, αλλά χρησιμεύει ως μια θεωρητική ιδέα της πιθανής ανάπτυξης που θα ακολουθήσει.

Εκτιμήσεις για το OP Token

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς να φτάσει σε μια εκτίμηση μιας συμβολικής τιμής πριν από τη δημόσια κυκλοφορία του OP token. Αυτά όμως είναι υποθέσεις που βασίζονται σε παρόμοιες αλυσίδες. Μια σχετική προσέγγιση για την αξιολόγηση της αποτίμησης του OP είναι μέσω της αναλογίας της Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς / TVL.

Η αναλογία Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς / TVL παίρνει την προσφορά που κυκλοφορεί σε ένα token επί την τιμή του και τη διαιρεί με το τρέχον TVL. Το παραπάνω γράφημα έχει τις ιστορικές αναλογίες των Polygon, Avalanche και Fantom και των Boba και Metis. Θεωρητικά, όσο χαμηλότερος είναι αυτός ο λόγος, τόσο πιο χαμηλή είναι η αξία του token, επομένως σημαίνει ότι υπάρχει περισσότερη οικονομική δραστηριότητα στην αλυσίδα και περισσότερη αξία κατατίθεται στα dApps του σε σχέση με την αποτίμησή του.

Με βάση το ποσοστό αυτό σε κάθε αλυσίδα χρησιμοποιήσαμε την αντίστοιχη αναλογία, για να πάρουμε μια εκτίμηση της τιμής του OP. Η εκτίμηση για την τιμή του token χρησιμοποιώντας τις αναλογίες των sidechains ήταν 0,33$ για το Polygon, 0,41$ για το Avalanche και 0,08$ για το Fantom. Για τις λύσεις του layer 2, η εκτίμηση φαίνεται να είναι πιο ακριβής, επειδή η κυκλοφορία τους είναι πιο κοντά σε αυτή που ανακοίνωσε το Optimism. Ο αριθμός τους ήταν 1,17 δολάρια για τον Boba και 0,45 δολάρια για τον Metis. Αυτό θα παρείχε μια πλήρης αποτίμηση που εκτιμάται για το OP μεταξύ των 325 εκατομμυρίων και 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Συμπέρασμα

Επί του παρόντος, το Optimism κατατάσσεται στην τρίτη θέση βάση του TVL στο οικοσύστημα των layer 2 αλυσίδων. Η κυκλοφορία του Optimism Collective σηματοδοτεί μελλοντική ανάπτυξη για το οικοσύστημα ταυτό. Το TVL και η τιμή του OP του Optimism που λαμβάνονται παραπάνω είναι απλώς εκτιμήσεις (και δεν είναι επενδυτικές συμβουλές και πρέπει να κάνετε την δική σας έρευνα πριν από κάθε σας κίνηση) και αυτό θα μπορούσε να επηρεαστεί από αρκετούς άλλους παράγοντες που δεν λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς. Συνολικά, η κυκλοφορία του OP και η προοπτική των μελλοντικών airdrops και κινήτρων είναι πιθανό να αυξήσουν τη δραστηριότητα του δικτύου και μαζί με αυτήν την αποτίμησή του.


Πηγή: IntoTheBlockΔιαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην πηγή του

κρυπτονομισματα